POLITICS

ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ 5 อดีตแกนนำ กปปส. พ้นสภาพการเป็น ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ 5 อดีตแกนนำ กปปส. พ้นสภาพการเป็น ส.ส. จัดให้มีเลือกตั้งซ่อมแทน พร้อมเลื่อน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

วันนี้ (8 ธ.ค. 64) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย ในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งคำร้องขอให้พิจารณา กรณีนายชุมพล จุลใส ส.ส. ชุมพร , นายอิสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กรณีถูกศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.317/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายชุมพล นายอิสสระ และนายณัฏฐพล 5 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องทั้ง 5 สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) (6) และมาตรา 96 (2) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่า การที่นายชุมพล จุลใส, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, นายอิสสระ สมชัย, นายถาวร เสนเนียม และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ถูกศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งเป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.317/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และยังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายชุมพล นายอิสสระ และ นายณัฏฐพล เป็นเวลา 5 ปี ทำให้ผู้ถูกร้องทั้ง 5 สิ้นสภาพ ส.ส.

ศาลฯ ได้วินิจฉัยให้สมาชิกภาพทั้ง 5 สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป เมื่อสภาพสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง จึงต้องตราให้มีตราพระราชกฤษฏีกาเลือกตั้งซ่อมแทน นับแต่วันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสิ้นสภาพ ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อว่างลง ประธานสภาฯ จะประกาศรายชื่อลำดับต่อไปมาแทน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่ว่างลงประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

สำหรับการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น จะมีขึ้นใน 2 เขตการเลือกตั้ง ได้แก่ เขตการเลือกตั้ง 6 จังหวัดสงขลา แทนนายถาวร และเขตการเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร แทนนายจุมพล 

โดยมีรายงานว่า การเลือกตั้งซ่อม จังหวัดสงขลา เขตการเลือกตั้งที่ 6 นั้น นางสุภาพร กำเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา ภรรยา นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จะลงสมัครแทนนายถาวร ส่วนการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดชุมพร เขตการเลือกตั้งที่ 1 นายอิสระพงษ์ มากอำไพ เลขานุการ นายก อบจ.ชุมพร จะเป็นผู้สมัครเลือกตั้งแทนนายชุมพล 

และนายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับ 26 เลื่อน เป็น ส.ส. แทน นายอิสระ สมขัย ซึ่งนายจักพันธ์ เป็นหลานนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

Related Posts

Send this to a friend