AROUND THAILAND

ตรวจร้านขายเครื่องไหว้ ศาลเจ้าพ่อเสือ พบไม่ติดป้ายบอกราคา-ขายแพงเกินจริง

กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจร้านขายเครื่องไหว้ ศาลเจ้าพ่อเสือ พบ ไม่ติดป้ายบอกราคา-ขายแพงเกินจริง 

หลังได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีมีร้านค้าบริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำหน่ายเครื่องไหว้โดยไม่ปิดป้ายแสดงราคา และจำหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควร นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ร่วมกับตำรวจ สน.สำราญราษฎร์ 

การสำรวจ พบว่า มีร้านที่จำหน่ายสูงกว่าป้ายราคาที่แสดงไว้และสินค้าบางรายการไม่พบแสดงราคาจำหน่าย จึงได้ดำเนินคดีตามกฎหมายฐานฝ่าฝืนประกาศ กกร. ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2564 ในความผิดตามมาตรา 28 แห่ง พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยกรมการค้าภายนอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีการจำหน่ายราคาสูงเกินสมควรหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร ก็จะมีความผิดตามมาตรา 29 โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

Related Posts

Send this to a friend