AROUND THAILAND

กรมชลประทาน ปรับแผนระบายน้ำหนุน 19-20 ก.พ.นี้ หลังฝนตกต่อเนื่อง

กรมชลประทาน ปรับแผนระบายน้ำหนุน 19-20 ก.พ.นี้ หลังฝนตกเหนือเจ้าพระยา-ป่าสัก เพิ่มต่อเนื่อง

วันนี้ (18 ก.พ. 65) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยกรณีมีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.คลองลาน จ.กำเเพงเพชร ทำให้ปริมาณน้ำท่าในเเม่น้ำปิงและไหลลงสู่เเม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ว่า กรมชลประทานได้ปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลลง ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 ก.พ. 2565 จากอัตราวันละ 24 ล้าน ลบ.ม./วินาที เหลือในอัตราวันละ 14 ล้าน ลบ.ม./วินาที ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 20 ก.พ. 2565 จากอัตราวันละ 19 ล้าน ลบ.ม.เหลืออัตราวันละ 14 ล้าน ลบ.ม. พร้อมกับรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ และควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราเฉลี่ย 85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สำหรับที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ทำการระบายน้ำในอัตราเฉลี่ยวันละ 5.18 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากนั้นได้ทยอยปรับลดการระบายลงเหลืออัตราเฉลี่ยวันละ 4.32 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนพระรามหก ให้อยู่ในเกณฑ์ พร้อมระบายน้ำอยู่ในอัตราเฉลี่ย 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากนั้นจะทยอยปรับลดการระบายลดลงเหลืออัตราเฉลี่ย 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในลำดับต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง-เจ้าพระยา โดยการระบายน้ำผ่านทาง ประตูระบายน้ำ (ปตร.) สิงหนาท 2 ในอัตราไม่ต่ำกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมควบคุมปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนพระรามหก และปตร.สิงหนาท 2 รวมกันที่บริเวณอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 100 – 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

Related Posts

Send this to a friend