POLITICS

กมธ.สธ.มีมติเชิญ ศบค.-ปลัดสธ.-ผู้ว่าฯ กทม. แจงปมกระจายวัคซีนโควิด ไม่ทั่วถึง 17 มิ.ย. นี้

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต 2 ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เผย กมธ.กำหนดให้มีการพิจารณาศึกษาแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ของประเทศไทย  พร้อมเชิญตัวแทน จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) หรือ ศบค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ถึงประเด็นสถานการณ์การจัดสรรและการกระจายวัคซีนโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

เนื่องจากปัจจุบัน ภาพรวมของประเทศ ยังไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง และไม่เป็นไปตามแผนการจัดสรรวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านสุขภาพของประชาชนและการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้การจัดสรรและกระจายวัคซีนลงไปยังพื้นที่ต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพมหานคร ที่พบว่าการจัดสรรและการกระจายวัคซีน ไม่เป็นไปตามแผนการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข 

Related Posts

Send this to a friend