POLITICS

‘จุรินทร์’ สั่งพาณิชย์ ห้าม ‘คาร์ซีท’ ขึ้นราคา เร่งนำเข้าราคาถูก

‘จุรินทร์’ สั่งพาณิชย์ ห้าม ‘คาร์ซีท’ ขึ้นราคา พร้อมประสานห้างค้าส่ง-ค้าปลีก เร่งนำเข้าราคาถูก ช่วยประชาชน

วันนี้ (12 พ.ค. 65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงประเด็น “คาร์ซีท” ที่จะบังคับใช้ตามกฎหมาย วันที่ 5 กันยายน 2565 ในเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ ว่า กรมการค้าภายในได้เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเชิญห้างสรรพสินค้าและผู้บริหารแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จำหน่ายคาร์ซีท มาหารือ พร้อมสั่งการให้ห้ามปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด หากมีการขอปรับราคา โดยต้นทุนนำเข้าที่สูงขึ้นหรือเหตุอื่น ต้องขออนุญาตกรมการค้าภายในก่อน

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าที่มีศักยภาพ เช่น แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี ให้ช่วยนำเข้าคาร์ซีทราคาประหยัดมาจำหน่ายในประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค พร้อมกับติดตามการจำหน่ายในแพลตฟอร์มต่างๆ โดยกรมการค้าภายในแจ้งไปแล้วว่า ห้ามแก้ไขหรือปรับราคาขึ้น หากมีการฉวยโอกาส ตรวจพบจะดำเนินคดีตามมาตรา 29 ในพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพราะถือว่าเข้าข่ายค้ากำไรเกินควร โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากผู้บริโภคพบข้อสงสัยว่า จะเป็นการค้ากำไรเกินควร ขอให้แจ้งสายด่วนกระทรวงพาณิชย์ 1569 เพื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้เท่าที่ติดตามราคาคาร์ซีทในตลาด จากการสำรวจของพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ราคามีความแตกต่างกันมากตามคุณภาพ รูปแบบ ต้นทุนการนำเข้า โดยเฉลี่ยประมาณ 1,500-30,000 บาท จึงต้องมีการดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งราคาจำหน่ายมายังกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

Related Posts

Send this to a friend