POLITICS

‘นิพนธ์’ ถวายโฉนดที่ดิน 64 ไร่แก่วัดสระเกศฯ

‘นิพนธ์’ ถวายโฉนดที่ดิน 64 ไร่แก่วัดสระเกศฯ หลัง ใช้เวลานานไม่เสร็จ ประกาศ เดินหน้าออกเอกสารสิทธิ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันนี้ (11 ต.ค. 64) ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมประกอบถวายโฉนดที่ดิน แด่พระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน 56 9/10 ตารางวา

นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า การมอบโฉนดครั้งนี้ สืบเนื่องจาก วัดสระเกศฯได้ทำการขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร และได้มีการเร่งรัดให้แล้วเสร็จในช่วงที่ตนได้มากำกับดูแลกรมที่ดิน และมีนโยบายชัดเจนที่จะเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีหลักฐานถูกต้องเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในชีวิต สามารถสร้างมูลค่าต่อยอดในเรื่งเศรษฐกิจ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ต่อไป ซึ่งปีงบประมาณ 2565 นี้ได้มีการประกาศเพื่อเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจำนวน 70 จังหวัดทั่วประเทศไทย

Related Posts

Send this to a friend