POLITICS

สมาชิกรัฐสภาขานชื่อแสดงตน 403 คน รัฐสภาไม่ล่ม

สมาชิกรัฐสภาขานชื่อแสดงตน 403 คน รัฐสภาไม่ล่ม เปิดชื่อไม่ร่วมประชุม พบ ส.ว.ร่วมรุ่น ‘ประวิตร’ กับ ส.ส.พปชร.-ศท.-พท. เว้นงูเห่า

วันนี้ (10 ส.ค. 65) ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยมี ศาตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม

หลังจากประธานฯ ให้เลขาธิการขานขื่อสมาชิกรัฐสภาเพื่อแสดงตนเป็นองค์ประชุม ตามญัตติของนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ก่อนลงมติในมาตรา 24/1 และคณะกรรมการนับคะแนนดำเนินการนับคะแนนแล้วนั้น

เวลา 15:58 น. ประธานฯ ขานจำนวนผู้เข้าประชุมในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา จำนวน 403 คน เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา เท่ากับครบองค์ประชุม จึงดำเนินการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ มีรายงานว่า สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่แสดงตน เป็น ส.ส. พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคเศรษฐกิจไทย และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 กับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เช่น พลเอก นพดล อินทปัญญา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ และพลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์

อย่างไรก็ตาม ส.ส. แปรพักตร์ หรืองูเห่า พรรคเพื่อไทย มาแสดงตน 6 คน คือ นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ นายธีระ ไตรสรณกุล นายนิยม ช่างพินิจ นางผ่องศรี แซ่จึง และนายวุฒิชัย กิตติธเนศวร โดยนายสุชาติ ภิญโญ ส.ส. งูเห่า ไม่มาแสดงตน

Related Posts

Send this to a friend