POLITICS

กกต.ประกาศรับรอง ‘อาญาสิทธิ์’ พลังประชารัฐ เป็น ส.ส.เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ประชุม กกต.ได้มีการพิจารณาผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งได้มีการเลือกตั้งซ่อมไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้มีมติ ประกาศรับรอง นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จากพรรคพลังประชารัฐ เป็นสมาชิดสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียน

โดยนายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ สามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้ที่สำนักงาน กกต. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อนำไปแสดงตนต่อสภาผู้แทนราษฎร

Related Posts

Send this to a friend