POLITICS

‘สาธิต’ รับสภาฯ เล่นเกมการเมืองจนอาจทำให้ กม.ลูกไม่ทัน 180 วัน

‘สาธิต’ รับสภาฯ เล่นเกมการเมืองจนอาจทำให้กฎหมายลูกไม่ทันกรอบ 180 วัน ส่งผลต่อภาพลักษณ์และศรัทธา ต่อรัฐสภาและนักการเมือง

วันนี้ (9 ส.ค. 65) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน กมธ. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.กล่าวถึงความพยายามที่จะให้กลับไปใช้สูตรคำนวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย 100 โดยทำให้กฎหมายพิจารณาไม่ทัน 180 วัน ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคการเมืองจะใช้วิธีการใด แต่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และส่วนตัวเห็นว่าอยากให้กระบวนพิจารณากฎหมายเป็นไปตามขั้นตอน ลุล่วงลงมติได้ในวาระ 3

และในฐานะกรรมาธิการหากฎหมายพิจารณาไม่ทันก็รู้สึกเสียดายสิ่งที่ กมธ.ได้ทำมา เช่นการทำให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสมากขึ้น การรายงานในระบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการร่างกฎหมายที่มีความทันสมัยมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับในมติของแต่ละพรรคการเมือง และสมาชิกวุฒิสภา แม้จะทำให้สิ่งที่กรรมาธิการทำมาสูญเปล่า

พร้อมยอมรับว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการแก้เพื่อพรรคการเมือง เพราะหากทำอย่างตรงไปตรงมาก็จะมีปัญหา แต่ปัญหาก็มาเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐสภามีมติเห็นชอบกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยจากหาร 100 เป็น หาร 500 ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักฐานที่มีการเสนอแก้ไขมาตั้งแต่ต้น จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่น และความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐสภา และนักการเมือง ซึ่งเป็นการกลัดกระดุมผิดตั่งแต่เม็ดแรก เพราะเวลาเลือกตั้งจะคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไร ไม่ได้นึกถึงอุดมการณ์

ส่วนการลงมติ นายสาธิต กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์เคารพมติวิปรัฐบาล แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีมติออกมา

Related Posts

Send this to a friend