POLITICS

‘อนุทิน’ ให้กำลังใจ อสม. ชมเป็นรากฐานระบบสุขภาพที่แข็งแกร่งของไทย

‘อนุทิน’ ลงพื้นที่โคราช ให้กำลังใจ อสม. ชมเป็นรากฐานระบบสุขภาพที่แข็งแกร่งของไทย เผย วงประชุมนานาชาติ ยกให้เป็นกุญแจสำคัญ พาไทยบินสูง เรื่องระบบสาธารณสุข

วันนี้ (9 ก.ค. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 4.0 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ที่ อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา โดยมีนายอนุทินเป็นประธาน พร้อมกล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพราะ อสม. คือหนึ่งในพื้นฐานสำคัญระบบสุขภาพของประเทศ เมื่อ อสม. มีพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ระบบสุขภาพของไทย ก็ยิ่งเจริญรุดหน้า

ปัจจุบัน เรามีความเชื่อมั่นในผลลัพท์การปฏิบัติงานของ อสม. และยกให้เป็นหมอคนแรก จากนี้ อสม.จะต้องรู้ ถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม เพื่อประสานงานกับแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่

จากข้อมูล อสม.มีการใช้แอปพลิเคชั่น “Smart อสม.” แล้วประมาณ 60% จาก อสม. ทั้งหมด 1.05 ล้านคน ในการรับข่าวสาร ข้อมูลสุขภาพ การคัดกรองติดตามอาการของผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เก็บข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานนี่คือ ศักยภาพด้านการปรับตัวของพวกท่าน ให้ทันกับยุคสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการให้บริการประชาชน

ขณะเดียวกัน เราไม่หยุดยั้ง ที่จะทำให้ อสม.เก่งขึ้นไปอีก ด้วยการคัดเลือก อสม.เข้าฝึกอบอรมเป็นผู้ช่วยพยาบาล โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดูแลสุขภาพอนามัยคนในชุมชน รวมถึงเป็นครูต้นแบบ ครู ก และครู ข ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะไปประชุมที่ประเทศไหน หากเป็นเรื่องของระบบสุขภาพ ต้องมีคำชื่นชมจากต่างชาติ ถึง อสม.ไทยกลับมาทุกครั้ง เพราะต่างทราบดีว่านี่คือกลุ่มมดงานที่คอยประคับประคองระบบสาธารณสุขไทย ไปจนถึงขั้นผลักดัน ให้ระบบสุขภาพของเรา ยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพในระดับโลก แน่นอนว่า อสม.ทำงานหนัก ทำงานดี ภาครัฐไม่นิ่งนอนใจ ในช่วงโควิด-19 ได้ให้ค่าตอบแทนพิเศษตลอดช่วงการระบาด และเรากำลังผลักดันให้เป็นผลตอบแทนให้ท่านอย่างถาวร เพื่อตอบแทนผลงานของ อสม. ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.มาโดยตลอด

Related Posts

Send this to a friend