POLITICS

ทำเนียบฯ แจง จนท.สำนักโฆษกฯ ติดโควิด 2 ราย ส่งรักษาแล้ว ยันไม่กระทบการทำงาน

นางนัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณี เจ้าหน้าที่สำนักโฆษก ตรวจพบติดโควิด-19 จำนวน 2 ราย โดยรายแรกเป็นเจ้าหน้าที่หญิง มาปฏิบัติงานที่ทำเนียบวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 มาพิมพ์ข่าว แต่ไม่มีอาการ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับใคร ต่อมาเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมาปฏิบัติงานอีกครั้งวันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 มีการรับประทานอาหารกับเจ้าหน้าที่ชาย และพูดคุยใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่อีก 4 ราย จนมาวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่หญิงดังกล่าว มีอาการและตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 และได้รับการดูแลในระบบ Hospitel แล้ว

ส่วนเจ้าหน้าที่ชายที่รับประทานอาหารด้วย มีอาการและตรวจพบติดโควิด-19 เช่นเดียวกัน ขณะนี้รักษาในระบบ Home Isolation

ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อีก 4 ราย สำนักโฆษกฯ ได้สั่งกักตัวและตรวจ ATK ทุกวัน เนื่องจากทั้ง 4 ราย ไม่มีอาการและตรวจผลเป็นลบ

สำหรับคณะโฆษกฯ ไม่มีสัมผัสใกล้ชิด หรือมีความเสี่ยงแต่ประการใด

Related Posts

Send this to a friend