POLITICS

ศบค. มีมติขยาย ‘พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ’ ทั่วราชอาณาจักร ต่ออีก 2 เดือน

วันนี้ (8 ก.ค. 65) ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วราชอาณาจักร เป็นคราวที่ 19 โดยให้มีผลบังคับต่อไปอีก 2 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 – 30 ก.ย. 65

สืบเนื่องจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังคงระดับการระบาดของโควิด -19 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) หน่วยงานของไทยยังอยู่ระหว่างดําเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับ ภายหลังการประกาศให้เป็นโรคประจําถิ่น ทั้งด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการชายแดน การบริหารจัดการวัคซีน และเพื่อให้มีการดํารงกลไกและมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ในลักษณะของการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดยเฉพาะจากโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ที่มีแนวโน้มจะกลับมาระบาดรุนแรงได้อีกครั้ง ในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. 65 ซึ่งหากเกิดขึ้น จะเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้มาตรการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Posts

Send this to a friend