POLITICS

‘ชัชชาติ’ ไม่กังวล หลัง กกต. ยังไม่ประกาศรับรองเลือกตั้ง กทม.

‘ชัชชาติ’ ไม่กังวล หลัง กกต. ยังไม่ประกาศรับรองเลือกตั้ง กทม. ให้เกียรติ กกต. ไม่กดดัน ถือว่ามีเวลาลงพื้นที่ต่อ

วันนี้ (30 พ.ค.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ให้เกียรติ กกต.ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องกดดัน ทุกคนมีหน้าที่ ถือว่ามีเวลาลงพื้นที่ต่อ หาก กกต.รับรองผลการเลือกตั้งก็พร้อมปฏิบัติตามนโยบายที่เคยประกาศไว้ร่วมกับผู้อำนวยการเขตทุกเขต ส่วนกรณีที่มีผู้ร้อง 2 เรื่อง ได้แก่ ป้ายหาเสียง และดูถูกระบบราชการ ไม่มีอะไร ชี้แจงไปหมดแล้ว แล้วแต่ กกต.จะพิจารณา

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมห้องทำงาน และป้ายชื่อไว้ให้แล้ว นายชัชชาติ กล่าวว่า ไม่ทราบเลย ไม่อยากให้ทำเร็ว ให้เกียรติท่าน เชื่อว่า กกต.จะมีวิจารณญาณตามกฎระเบียบ ไม่กังวใจอะไร เพราะ กกต.ต้องประกาศผลภายใน 30 วัน ตามระเบียบการเลือกตั้งอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กกต.อยู่ระหว่างตรวจสอบการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ว่า เป็นไปโดยสุจริต ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาประกาศผลในวันที่ 31 พ.ค.65

Related Posts

Send this to a friend