POLITICS

รัฐบาล เปิดตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตราสำหรับบัณฑิตจบใหม่

ข่าวดี บัณฑิต จบใหม่ รัฐบาล เปิดตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตราเงินเดือน 18,000 บาท สัญญาจ้าง 1 ปี สั่ง ครม.ใช้งบประมาณสุจริต-โปร่งใส แจงยอดเงินกู้ 1 ล้านล้าน บาทเหลือ 15,000 ล้านบาท สำรองจ่าย ลดค่าน้ำไฟประชาชน 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ว่า ครม. ได้อนุมัติเงินกู้ ตามพ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้บริการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโควิด -19 เช่นชุดตรวจโควิดแบบพกพา เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด เครื่องช่วยหายใจ รถพยาบาล อุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง โดยรัฐบาลยืนยันใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจุบันมีการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว 984,000 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วกว่าร้อยละ 73 และยังคงเหลือเงินกู้อีกประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งจำเป็นต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อสำรองลดค่าน้ำค่าไฟให้ประชาชน

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ การจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด -19 วงเงินงบประมาณ 2,200 ล้านบาท โดยจะเปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบใหม่ หน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคโดยจะได้รับค่าตอบแทน 18000 บาทต่อเดือน มีสัญญาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี และได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ รวมไปถึงเงินประกันสังคม ที่รัฐบาลจะไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ขณะเดียวกันที่ประชุม ครม. รับทราบมติที่ประชุม ศบศ. เตรียมการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ 10 จังหวัดนำร่อง ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2564 โดยเริ่มจากภูเก็ต sandbox เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 โดส ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป ซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ภูเก็ตมีได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มแล้ว 400,000คน ซึ่งมากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด โดยจะมีการติดตามคัดกรองของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และใบอนุญาตเข้าประเทศอย่างถูกต้อง มีการตรวจโรคระหว่างการเข้าพักอาศัยในพื้นที่ และภูเก็ตเองจะถูกนำมาประเมินผลและเป็นพื้นที่นำร่อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำข้อมูลไปหารือ เพื่อความปลอดภัยด้านข้อมูลสาธารณสุขและเศรษฐกิจโดยพร้อมกัน ก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ และจะนำกลับมาให้ครมพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังยืนยันจะใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และย้ำในที่ประชุมเสมอมาให้ระมัดระวังเรื่องการทุจริต ขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลและครมมีหน้าที่ในการอนุมัติหลักการ รายการดำเนินการใช้จ่ายเงินแต่ในส่วนของการ ใช้เงินเป็นเรื่องของคณะกรรมการต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบ ตนรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นฝ่ายบริหาร ก็รับผิดชอบตามลำดับชั้นไป และยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ละเว้นใครแม้แต่คนเดียวและจะทำให้ได้มากที่สุด และทุกจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะคนรักคนชอบตนไม่ได้ทำงานแบบนั้น มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจ ไปโกรธเคืองใครไม่ได้ ขอให้ระมัดระวังความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นทำให้บ้านเมืองไม่มีเสถียรภาพและทำให้การทำงานต่างๆเดินไปไม่ได้ พร้อมขอให้รับฟังความถี่แจงการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆในลำดับชั้นกรรมาธิการ

Related Posts

Send this to a friend