POLITICS

กมธ.อินโดนีเซีย บินดูงานกัญชาไทย ขอเรียนรู้นโยบายกัญชาทางการแพทย์ เพื่อนำไปปรับใช้

วันนี้ (6 ธ.ค. 65) สมาชิกรัฐสภาของคณะกรรมาธิการ อินโดนีเซีย ได้มาศึกษาดูงานการทำให้กัญชาถูกต้องตามกฎหมายและมาตรการรองรับการใช้ในทางที่ผิด ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้รับมอบหมายให้การต้อนรับและให้ข้อมูล โดยผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ได้ให้ข้อมูลถึงพัฒนาการของข้อกฏหมายกัญชาในประเทศไทย การใช้เพื่อการรักษาพยาบาล และมาตรการป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงการติดตามผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น

นพ.กิตติ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มว่า “สมาชิกรัฐสภาของอินโดนีเซียมาดูงานในประเทศ โดยมุ่งเน้นเรื่องกัญชาทางการแพทย์เป็นหลัก เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมากในประเทศมีการแอบลักลอบใช้ จึงเป็นที่มาของสังคมที่สนใจว่ากัญชามีประโยชน์อย่างไร โดยการดูงานในครั้งนี้ทางทีมจะไปหลายแห่ง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยงานเอกชน และกระทรวงสาธารณสุข โดยในการประชุม ทางอินโดนีเซียขอคำแนะนำว่า อินโดนีเซียควรเริ่มอย่างไรหากจะทำให้กัญชาถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแพทย์ สุขภาพและเศรษฐกิจ ซึ่งเราได้แนะนำให้ทำเรื่องการแพทย์ โดยเริ่มต้นจากการทบทวนงานวิจัยที่มีในเรื่องกัญชา รวมถึงศึกษาวิจัย ทำแนวทางการใช้ เปิดอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ติดตามเฝ้าระวังการใช้ ได้มองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จ สามารถทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ เพิ่มขึ้นถึง 159% จากปีที่ผ่านมา และประเทศอินโดนีเซียมีความสนใจตำรับกัญชาทางการแพทย์ของไทยมาก โดยขอให้ประเทศไทยส่งข้อมูลที่เราทำงานด้านนี้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษเพื่อให้เขาได้ศึกษา เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่า กัญชาทางการแพทย์มีประโยชน์ และน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการทำงานของอินโดนีเซียเอง”

Related Posts

Send this to a friend