POLITICS

‘ธรรมนัส’ เผย ที่ประชุม ครม. นัดพิเศษ ยังไม่มีการแบ่งงาน เน้นเรื่องเตรียมแถลงนโยบาย

วันนี้ (6 ก.ย. 66) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม ครม. นัดพิเศษ โดยระบุว่า ที่ประชุม ครม. นัดพิเศษวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นวาระเรื่องการเตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 11 กันยายนนี้

เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้มีการแบ่งงานแล้วหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส ตอบสั้นๆ ว่า ยัง ส่วนเรื่องที่นายกรัฐมนตรี ได้กำชับอะไรกับ ครม. หรือไม่ เกี่ยวกับการแถลงนโยบายของรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นภาพกว้างๆ

Related Posts

Send this to a friend