POLITICS

กลุ่มนักร้อง นักดนตรีอิสระ ร้อง นายกฯ ตกงานเหตุโควิด เยียวยา 5 พัน 3 เดือน พักชำระหนี้ทุกระบบอย่างเท่าเทียม

วันนี้ (5 พ.ค. 64า เวลา 13.00 น.ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล นายทักษะศิลป์ อุดมชัย ตัวแทนกลุ่มนักร้อง นักดนตรี อาชีพอิสระ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวก่าการการะทรวงกลาโหม เพื่อขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ทำงานกลางคืนและกลุ่มนักร้อง นักดนตรี อาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยถูกสั่งให้ปิดสถานที่ทำงาน ทำให้ตกงานและไม่ได้รายได้ตั้งแต่ต้นเดือน เมษายน ที่ผ่านมา

นายทักษะศิลป์ อุดมชัย เปิดเผยว่า ขอเรียกร้อง 3 ข้อคือ

1.ล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโลกเป็นเวลา 15 วัน หรือจนกว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ เพราะปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดกระจายไปในหลายพื้นที่

2.เยียวยา 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ให้ผู้เดือดร้อนจากการที่ถูกภาครัฐสั่งห้ามทำงานตั้งแต่เดือนเมษายน

3.พักชำระหนี้ทุกระบบจากสถาบันการเงินอย่างเท่าเทียมกันและดอกเบี้ย ทั้งนี้ขอให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือเพราะสถานการณ์ยืดเยื้อและบานปลายทำให้คนทำงาน กลางคืนหลายชีวิตได้รับผลกระทบเดือดร้อนอย่างมาก

Related Posts