POLITICS

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ให้ตรวจสอบการออกคำสั่งไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีมาตรา 112

วันนี้ (5 พ.ค. 64) น.ส.คอรีเยาะ มานุแช นายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน พร้อมกับเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นางเมทินี ชโลธร กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ณ สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา (ชั้นที่ 13) เรื่องขอให้มีการตรวจสอบการออกคำสั่งไม่ให้ประกันตัวในคดีมาตรา 112 รวมทั้งคำร้องขอประกันตัวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ และผู้ที่ถูกจับกุมในข้อหาความผิดดังกล่าว ซึ่งผิดหลักเกณฑ์และวิธีการการสั่งคำร้องประกันตัวตามปกติ

น.ส.คอรีเยาะ กล่าวว่า วันนี้มายื่นหนังสือต่อประธานศาลฎีกาเรื่องขอให้พิจารณาทบทวนการมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยคดีมาตรา 112 เพราะที่ผ่านมามีการดำเนินคดีผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในรอบ 5 ปี มีมากถึง 80 คดี และยังคงมีจำเลยที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวประมาณ 10 กว่าคน และมีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวมาหลายครั้ง แต่ยังคงได้รับการปฏิเสธการได้รับสิทธิปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งสมาคมนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนสังเกตว่าคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทุกครั้งที่มีการยื่นไปแม้จะเป็นผู้พิพากษาต่างคนหรือต่างวันกัน แต่คำสั่งที่ออกมาเป็นลักษณะเดียวกันคือไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยระบุเหตุผล 2 ประการประกอบด้วยจำเลยจะไปทำความผิดในลักษณะเดียวกันอีก ต่อมาเรื่องจำเลยอาจกระทำความผิดอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเหตุผลที่สมาคมไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากโดยพฤติการณ์แล้วไม่ปรากฏเหตุการณ์ดังเช่นกรณีที่ศาลเป็นกังวล

น.ส.คอรีเยาะ ยังระบุด้วยว่า เหตุผลดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือให้จำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด การที่ศาลมีคำสั่งและพูดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่าศาลไม่เชื่อว่าหลักการของการสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ และอาจจะมีปัญหาเรื่องความเป็นอิสระของผู้พิพากษา จึงเดินทางมายื่นหนังสือในวันนี้ เพื่อให้มีการทบทวนและตรวจสอบผู้พิพากษาที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองอย่างเป็นไปตามกฏหมาย รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือไม่

Related Posts