POLITICS

‘ก้าวไกล’ สั่งลงโทษ ส.ก. คุกคามทางเพศ ตัดชื่อเข้ารับตำแหน่งในพรรค-สภา กทม.

วันนี้ (4 มิ.ย. 65) พรรคก้าวไกลได้ออกแถลงการณ์จากกรณีที่ได้รับการร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ก นาดา ไชยจิตต์ นักกิจกรรม Intersex Trans-woman ผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิการเลือกเพศ ว่าถูก ส.ก. ของพรรคก้าวไกล เขตวัฒนา พูดจาคุกคามทางเพศ หรือแสดงพฤติการณ์ ในลักษณะที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศในสมัยที่ยังทำงานร่วมกัน และเรียกร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกพรรค

ล่าสุด พรรคก้าวไกล ได้ออกแถลงการณ์ หลังจากมีการรับเรื่อง เพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยระบุว่า ตามที่พรรคก้าวไกลได้รับการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกพรรคก้าวไกล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยผู้ร้องเรียนระบุว่าสมาชิกพรรคคนดังกล่าวได้กระทำการคุกคาม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อพนักงานในบริษัท

คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรคได้แสวงหาข้อเท็จจริงและรับฟังพยานหลักฐานจากผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้อง โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ใช้สิทธินำพยานหลักฐานมาชี้แจงอย่างเต็มที่ จากหลักฐานที่ปรากฎ พบว่ามีการสนทนาทางไลน์ ณ วันที่ 25 ก.ย. 2564 ที่เข้าข่ายก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศด้วยวาจาและกระทบต่อความรู้สึกและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นการแสดงออกในทางที่ไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์และคุณค่าหลักที่พรรคยึดถือ ได้แก่ การเคารพในความหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และความเท่าเทียมของมนุษย์

จากกรณีดังกล่าว พรรคจึงมีมาตรการตัดสิทธิพึงมีบางประการในฐานะสมาชิกพรรค ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพรรค และพรรคจะไม่เสนอรายชื่อสมาชิกดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองในสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีคำวินิจฉัย (วันที่ 2 มิ.ย. 2565) เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้มีการภาคทัณฑ์ หากยังมีการกระทำความผิดในกรณีเดียวกันอีก พรรคจะดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาด

Related Posts

Send this to a friend