Travel

กพท. สั่งปรับแผนรับมือผู้โดยสารล้น โดยเฉพาะกำลังคน

วันนี้ (4 มิ.ย. 65) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศ สั่งสายการบิน/สนามบิน ปรับแผน หลังเกิดเหตุผู้โดยสารล้น รอคิวนานในช่วงวันหยุดยาว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้โดยสารแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการเช็คอินเพื่อเดินทางกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ต้องเข้าคิวรอเช็คอินเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เดินทางไม่ทันเวลา

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น CAAT ระบุว่า ต้องประเมินการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารและปรับทบทวนแผนใหม่อย่างเร่งด่วน เพื่อให้การบริหารจัดการเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดผลกระทบกับผู้โดยสารให้น้อยที่สุด และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโควิด19 ที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น จนจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในไทยและทั่วโลก

สำหรับปัญหาใหญ่ที่พบคือ การเตรียมการด้านบุคลากรของหน่วยงานการบินและพื้นที่ในการให้บริการที่ยังไม่สอดคล้องทันกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงขึ้นกว่าปกติ เช่น ช่วงวันหยุดยาว เป็นต้น การเตรียมการด้านบุคลากรด้านการบิน จึงเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงยั่งยืนของกิจการการบิน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศปลายทางต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้น CAAT ในฐานะองค์กรกำกับดูแลกิจการด้านการบินของไทย จึงยังคงให้ทุกหน่วยงานด้านการบินต้องเตรียมการบุคลากรให้มีความพร้อมก่อนที่จะกลับมาให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ในระดับใกล้เคียงกับปกติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ แม้ว่าหน่วยงานด้านการบินทั้งสายการบินและผู้ให้บริการสนามบินจะได้มีการวางแผนด้านบุคลากรเพื่อกลับมาฟื้นฟูด้านการบินไว้แล้ว แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการเดินทางสูงอาจทำให้มีปัญหาความไม่สะดวกเกิดขึ้นได้อีก CAAT จึงได้แจ้งประสานไปยังทุกสายการบินและสนามบินให้เตรียมการทั้งการปรับทบทวนแผนและการแก้ไขปัญหากรณีที่มีความต้องการเดินทางมากเช่นเดียวกันนี้ในอนาคต รวมถึงการให้สายการบินพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยมิให้มีการปฏิเสธผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้า ทั้งนี้ CAAT จะตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานการบินต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

พร้อมกันนี้ ขอให้ผู้โดยสารพิจารณาเดินทางมายังสนามบินก่อนเวลาเดินทางพอสมควร (2 – 3 ชั่วโมง) เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของสนามบิน และเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินที่กำหนดไว้ ตามตารางเที่ยวบินที่มีในแต่ละช่วงเวลา เพื่อช่วยเพิ่มการระบายปริมาณผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้น และทำให้สายการบินสามารถบริหารจัดการในกระบวนการต่างๆ ตามขั้นตอนให้เป็นไปตามเวลาที่เหมาะสมได้ และควรติดตามข้อมูลข่าวสารจากสายการบินที่ผู้โดยสารจะเดินทางอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง CAAT ได้เน้นย้ำให้สายการบินต่างๆ ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารอย่างครบถ้วน รวมทั้งระยะเวลาที่ผู้โดยสารควรมาถึงสนามบินก่อนเวลาเป็นกรณีพิเศษในบางสถานการณ์ด้วย

Related Posts

Send this to a friend