POLITICS

‘สุดารัตน์’ ชี้ นายกฯ ต้องเผชิญความท้าทายจากนโยบายที่หาเสียง

‘สุดารัตน์’ กำชับไทยสร้างไทยขับเคลื่อนงาน 4 ด้าน เชื่อการเมืองไทยปี 67 เน้นความรู้สึกด้านอุดมการณ์ ชี้ นายกฯ ต้องเผชิญความท้าทายจากนโยบายที่หาเสียง หากล้มเหลว อาจเห็นความเปลี่ยนแปลง

วันนี้ (2 ธ.ค. 66) พรรคไทยสร้างไทย จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ ก้าวต่อไปของพรรคไทยสร้างไทย “We’re Violet เวิร์คช็อประดมสมองชาวไทยสร้างไทย” ซึ่งมีคณะผู้บริหารพรรค นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายประวัตน์ อุตตะโมช น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรค นายชวลิต วิชยสุทธิ์ และสมาชิกเข้าร่วม ณ สุบรรณ ฮอลล์ เขตดอนเมือง

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมการทำงาน และเตรียมความพร้อมทางการเมืองในปี 2567 รับมือการเปลี่ยนแปลงเดินหน้าสู่อนาคต รวมถึงยังจัดการเวิร์คช็อปสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะการเมืองในปัจจุบันจะต้องเน้นสร้างความรู้สึกด้านอุดมการณ์ให้มากขึ้น ทั้งเรื่องความไม่เท่าเทียม การเข้าถึงโอกาสการ ลดความเหลื่อมล้ำ และความซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ทางการเมืองที่ประกาศไว้ ซึ่งเป็นแนวโน้มทางการเมืองของยุคสมัยที่จะได้รับความไว้วางใจและคะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุด

คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า การเมืองไทยปี 2567 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในฐานะฝ่ายค้านต้องทำงานอย่างเต็มที่ และจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะรัฐบาลอาจมีการปรับเปลี่ยนภายใน หรือเกิดความไม่แน่นอนในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่ต้องเผชิญความท้าทายจากการผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้อย่างเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยการเงินการคลัง หรือหากผ่านด่านทางกฎหมายได้ ยังมีด่านของความสำเร็จว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายหรือไม่

ขณะเดียวกัน นายอุดมเดชมองว่าการเลือกตั้งในอนาคตจะเลือกด้วยอุดมการณ์มากขึ้น เป็นไปตามจริตของการเมืองไทยยุคใหม่ ดังนั้นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์และมีบทบาทในเรื่องดังกล่าวชัดเจน จะได้รับการตอบรับ รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน

สำหรับการทำงานในปี 2567 พรรคไทยสร้างไทย จะขับเคลื่อนใน 4 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย การผลักดันนโยบาย ‘แซ่บ พาวเวอร์’ การช่วยเหลือคนตัวเล็ก การติดตามตรวจสอบงบประมาณ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคมีจุดยืนคือ การแก้ไขต้องมาจาก สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% โดยไม่แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2

Related Posts

Send this to a friend