POLITICS

นายกฯ แนะประชาชนศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัลให้เข้าใจ

นายกฯ ชวนดูหนัง ‘Trust No One ล่าราชาคริปโต’ ใน Netflix แนะประชาชนศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัลให้เข้าใจ

วันนี้ (1 เม.ย. 65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านระบบ Video Conference ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวว่า ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่า การพัฒนาดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ แต่สิ่งที่สำคัญคือ คนไทยทำอย่างไร ถึงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่การนำเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และ เรื่องเหรียญคริปโต ที่นำมาใช้ในการระดมทุน หรือ การใช้จ่ายในลักษณะบัตรกำนัล หรือ Metaverse โลกเสมือนจริง ที่ถูกสร้างให้ทุกคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ และ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ ในส่วนของรัฐบาลในฐานะผู้กำหนดนโยบาย และ หน่วยงานกำกับดูแลเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องช่วยกันก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันถูกกำกับดูแลอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ พร้อมฝากให้ไปดู ภาพยนตร์ใน Netflix ชื่อ Trust No One ล่าราชาคริปโต เพื่อให้เข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น

Related Posts

Send this to a friend