HUMANITY

เกิดวิกฤตฉุกเฉินใน เอธิโอเปีย เด็กและครอบครัว หลายหมื่นคนต้องลี้ภัย จากเหตุปะทะ ท่ามกลางความเสี่ยงจากโควิด-19

ตั้งแต่แต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เกิดเหตุปะทะที่ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคทิเกรย์ ทางตอนเหนือของประเทศเอธิโอเปีย ส่งผลให้ เด็ก ผู้หญิงและครอบครัวชาวเอธิโอเปียกว่า 47,000 คนต้องถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งมากกว่าครึ่งเป็นเด็ก และกว่า 4,000 คนต่อวันต้องลี้ภัย หลายชีวิตต้องพลัดพรากจากครอบครัว สูญเสียทุกอย่างและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนที่สุด

นอกจากนี้ จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 6 เดือนในภูมิภาคทิเกรย์ ทำให้การเดินทางทั้งทางอากาศและทางบกถูกระงับ เครือข่ายการสื่อสารขัดข้อง การบริการทางธนาคารถูกยกเลิก ถนนหลายสายถูกปิดและกำลังขาดแคลนอาหารและสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ขณะเดียวกัน การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมในประเทศเอธิโอเปียเป็นไปอย่างยากลำบาก ชาวเอธิโอเปียต้องลี้ภัยข้ามมายังประเทศซูดาน หลายพันคนต่อวันมายังศูนย์พักพิง ชายแดนแฮมดาเยท ซึ่งศูนย์พักพิงนี้สามารถรองรับผู้ลี้ภัยได้เพียง 300 คนแต่มีผู้ลี้ภัยในขณะนี้กว่า 6,000 คน

ในขณะที่สถานการณ์ต่างๆ ภายในทิเกรย์ก็ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น และไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุด ตอนนี้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคระบาดรวมถึง COVID-19 ขาดแคลนน้ำ อาหาร สิ่งของบรรเทาทุกข์และที่พักพิงที่ปลอดภัย

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ทำงานอยู่ในพื้นที่ร่วมกับพันธมิตร ได้เร่งมอบความคุ้มครองและลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมเร่งด่วนในวิกฤตฉุกเฉินนี้อย่างต่อเนื่อง

UNHCR มอบความช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่เช่นที่พักพิงที่ปลอดภัย สิ่งของบรรเทาทุกข์ การรักษาพยาบาล น้ำสะอาด และอาหาร การตามหาครอบครัวที่พลัดพราก คุ้มครองเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ การตรวจคัดกรองและป้องกันโรคระบาด แต่จำนวนผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นที่สูงขึ้นไม่หยุด ยังคงต้องการทรัพยากรอีกมากและประเทศซูดานต้องการการสนับสนุนจากทุกคนอย่างเร่งด่วน

UNHCR ต้องการงบประมาณอีกมากเพื่อช่วยเหลือพวกเขา จากวิกฤตครั้งนี้ ซึ่งต้องการงบประมาณ 147 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 4,410 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัย

สามารถช่วยบริจาคตอนนี้เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่ http://unh.cr/5fca5a3a10f

– หรือพิมพ์ 99 ส่งมาที่ 4141099 เพื่อบริจาคครั้งละ 99 บาทผ่าน SMS

สำหรับภูมิภาคทิเกรย์ ตั้งอยู่ในตอนเหนือของประเทศเอธิโอเปีย ติดกับประเทศซูดานและเอริเทีรย มีประชากรราว 6.5 ล้านคนในพื้นที่ 85,000 ตารางกิโลเมตร ภูมิภาคนี้ได้รองรับผู้ลี้ภัยชาวเอริเทีย 96,223 คน พวกเขาพักพิงอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย 4 แห่งทางตะวันตกและยังมีผู้พลัดถิ่นในประเทศชาวเอธิโอเปียกว่า 100,000 คนที่อาศัยอยู่ก่อนเกิดเหตุวิกฤตในปัจจุบันนี้

Related Posts

Send this to a friend