HUMANITY

รัฐบาลไทยเข้าช่วยผู้หนีภัยชาวมอญจากการสู้รบ อพยพเข้ามาใน อ.สังขละบุรี กว่า 200 คน

ชาวมอญ บ้านบ่อญี่ปุ่น ที่มีแนวชายแดนติดกับบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ทั้งเด็ก ผู้หญิง และ ผู้สูงอายุ กว่า 600 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างทหารเมียนมาและทหารมอญ ย้ายมาพักอาศัยอยู่ที่ สำนักสงฆ์เตาถ่าน และ วัดซองกาเรีย ราว 200 คน เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย

ชาวมอญ ขอบคุณรัฐบาลไทย ที่ให้การช่วยเหลือ ทั้ง อาหารและความปลอดภัย อยากให้การสู้รบยุติโดยเร็ว เพราะอยากกลับบ้านมากที่สุด

พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.9 เดินทางลงพื้นที่บริเวณด่านตรวจน้ำเกริก ซึ่งเป็นด่านใกล้กับศูนย์รองรับผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งครั้งนี้ ยืนยันว่า ชายแดน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ แต่ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ขณะที่บรรยากาศบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ ทางการไทยได้สั่งปิดด่านชั่วคราว โดยห้ามไม่ให้คนไทยเข้าไปท่องเที่ยวฝั่งประเทศเมียนมา เพื่อความปลอดภัย ขณะที่ร้านค้าต่างๆ บริเวณรอบไปด่านเจดีย์สามองค์ได้ปิดร้านค้าชั่วคราว

Related Posts

Send this to a friend