HUMANITY

ทีมป่อเต็กตึ๊งลงพื้นที่ลพบุรี ชัยภูมิ สุโขทัย บรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม

ทีมบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เคลื่อนจาก “ลพบุรี” สู่ “ชัยภูมิ” พร้อมยกทัพทีมบรรเทาชุด 2 นำชุดโรงครัวเคลื่อนที่ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทำอาหารปรุงใหม่ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย  มอบหมายทีมบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิฯ ยกทัพจาก จังหวัดลพบุรี มุ่งสู่ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เร่งอพยพประชาชนจากพื้นที่ประสบภัย  พร้อมจัดกำลังทีมบรรเทาสาธารณภัย ชุด 2 พร้อมรถกู้ชีพ เรือท้องแบน อุปกรณ์การช่วยเหลือ ชุดโรงครัวเคลื่อนที่ และอาหารสุนัขและแมว ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุโขทัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือในทันที เมื่อถึงพื้นที่ทีมบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 2 ชุดได้เร่งอพยพและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยในทันที

ในวันนี้ (วันที่ 28 กันยายน 64) ทีมบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  (ชุดที่ 1 : ชัยภูมิ)  นำโดย นายสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ควบคุมหน่วยกู้ภัย เข้ารายงานตัวกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อวางแผนการช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือ โดยมูลนิธิฯ จัดทีมกู้ภัย กู้ชีพ และอาสาสมัคร  ลงพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เคลื่อนย้ายคนป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาล พร้อมสนับสนุนภาครัฐนำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม ลงพื้นที่แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยภายในวัดสนามนาง

ทีมบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  (ชุดที่ 2 : จ.สุโขทัย) นำโดย นายสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย   พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ คงอินทร์ ผู้ควบคุมหน่วยกู้ภัย จัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ ณ วัดศรีเสวตวนาราม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2 มื้อ รวมจำนวน 3,950 ชุด พร้อมชุดยาเวชภัณฑ์ และอาหารสุนัขและแมวจำนวนหนึ่ง ลงพื้นที่แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ หมู่ 1, 2, 5 ,6, 11, 13 และ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งจัดทีมกู้ภัย กู้ชีพ และอาสาสมัคร เร่งอพยพผู้ประสบภัย

พร้อมสนับสนุนกำลังคน และเรือท้องแบนแก่นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  และคณะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องออกแจกจ่ายช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่

Related Posts

Send this to a friend