HEALTH

อย.ขอความร่วมมือ แยกสินค้าที่มีกัญชา ไม่ขายเด็กต่ำกว่า 20 ปี

วันนี้ (15 ก.ค. 65) ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยผลการจัดประชุมผู้ประกอบการค้าปลีก เพื่อขอความร่วมมือร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า จัดวางอาหารและขนมที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชง ให้เหมาะสม โดยแยกอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชง จัดวางเป็นกลุ่มเฉพาะ ลดการหยิบสินค้าเอง พร้อมมีป้ายชัดเจนว่า “งดจำหน่ายกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี”

ภก.วีระชัย กล่าวว่า อย.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำกับดูแลอาหารที่มีส่วนผสมกัญชา-กัญชง ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยคำนึงถึงข้อมูลความปลอดภัยตามหลักวิชาการ มีการกำกับดูแลให้ผลิตภัณฑ์อาหารใส่กัญชา กัญชง ได้รับ อย. ถูกต้อง กำหนดให้ฉลากผลิตภัณฑ์แสดง ข้อแนะนำการบริโภคเพื่อความปลอดภัย เช่น ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 หน่วยบรรจุ , แสดงข้อความคำเตือนที่เห็นได้ชัดเจนบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชง เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน , หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที , ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน และ อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เป็นต้น

ภก.วีระชัย ยังขอให้ผู้บริโภค เลือกซื้ออาหารที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง อ่านฉลากว่ามีกัญชา-กัญชง เป็นส่วนประกอบหรือไม่ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการบริโภค และข้อความคำเตือนที่แสดงบนฉลาก ขณะที่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่ควรซื้ออาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชง ให้บุตรหลานอายุต่ำกว่า 20 ปี รับประทาน

Related Posts

Send this to a friend