HEALTH

ไทยเปิดศูนย์อาเซียนรับมือวิกฤตสาธารณสุข

ไทยเปิดศูนย์อาเซียนรับมือวิกฤตสาธารณสุข ‘อนุทิน’ มั่นใจ เสริมแกร่งด้านสุขภาพทั้งภูมิภาค

วันนี้ (26 ส.ค. 65) ที่อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดสำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียน ด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ ( ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีสักขีพยานประกอบไปด้วย เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในภูมิมิภาคอาเซียน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากไทย และนานาชาติ

นายอนุทิน กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ คือ ผลสำเร็จของอาเซียนในการร่วมมือกันเพื่อป้องกัน และตอบโต้สถานการณ์ด้านสาธารณสุข การเกิดขึ้นของโควิด-19 ทำให้อาเซียนต้องตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการร่วมมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอน ACPHEED จะเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

สำนักงาน ACPHEED ทั้งสามแห่งตั้งอยู่ในสามประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม สำนักงานเลขาธิการซึ่งตั้งอยู่ในไทย จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ประเทศไทย ต้องขอบคุณต่อการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมภูมิภาค และนานาชาติ ที่ผลักดันในเรื่องนี้

“สำนักงานเลขาฯ จะทำให้ทั้งประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน มีศักยภาพในการรับมือ และโต้ตอบวิกฤติด้านสุขภาพยอดเยี่ยมขึ้น โดยจะเป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานสำคัญ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว เต็มความสามารถ ACPHEED คือก้าวย่างแห่งความสามัคคีของอาเซียน”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยใช้เวลาหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า 2 ปีจนได้รับความไว้วางใจให้ตั้งสำนักเลขาธิการข้างต้น ศูนย์แห่งนี้ มีภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างขีดสมรรถนะของภูมิภาคอาเซียนในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ ในสถานะที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศและเป็นศูนย์รวมทรัพยากรบุคคลของภูมิภาค โดยงบประมาณพื้นฐานในการดำเนินงานของ ACPHEED ปีแรก ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นและจากกลไกการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียน

Related Posts

Send this to a friend