POLITICS

บอร์ดค่าจ้าง เคาะค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ปี 2565 สูงสุด 354 บาท

ต่ำสุด 328 บาท จ่อเข้า ครม.อังคารหน้า ก่อนมีผลบังคับใช้ 1 ต.ค.นี้

วันนี้ (26 ส.ค.65) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ครั้งที่ 8/2565 พิจารณากลั่นกรองข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ปี 2565 ร่วมกับไตรภาคี ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ ที่กระทรวงแรงงาน

นายบุญชอบ กล่าวว่า การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมีมติเป็นเอกฉันท์ ปรับขึ้นเฉลี่ย 5.02% หรือ 328-354 บาทต่อวัน กำหนดเป็น 9 อัตรา ดังนี้

1.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 354 บาทต่อวัน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และภูเก็ต

2.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 353 บาทต่อวัน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานีสมุทรปราการ และสมุทรสาคร

3.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 345 บาทต่อวัน ได้แก่ ฉะเชิงเทรา

4.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 343 บาทต่อวัน ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา

5.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 340 บาทต่อวัน มี 14 จังหวัดได้แก่ ปราจีนบุรี หนองคาย อุบลราชธานี พังงา กระบี่ ตราด ขอนแก่น เชียงใหม่ สุพรรณบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ลพบุรี และสระบุรี

6.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 338 บาทต่อวัน มี 6 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ สกลนคร สมุทรสงคราม จันทบุรี และนครนายก

7.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 335 บาทต่อวัน มี 19 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี บึงกาฬ ชัยนาท นครพนม พะเยาสุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย พัทลุง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก อ่างทอง สระแก้ว บุรีรัมย์ และเพชรบุรี

8.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 332 บาทต่อวัน มี 22 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตรัง ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุทัยธานี ลำปาง ลำพูน ชุมพร มหาสารคาม สิงห์บุรี สตูล แพร่ สุโขทัย กำแพงเพชร ราชบุรี ตาก นครศรีธรรมราช ชัยภูมิ ระนอง และพิจิตร

9.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 328 บาทต่อวัน มี 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส น่าน และอุดรธานี

การพิจารณาจะคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อและดัชนีค่าครองชีพ รวมทั้งข้อเสนอจากทั้งนายจ้างและลูกจ้างว่าแต่ละจังหวัดควรจะมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไร โดยกระทรวงแรงงานจะเก็บรวบรวมเพื่อเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี และเมื่อมีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 แล้ว คณะกรรมการค่าจ้างได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในส่วนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เพื่อนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะนำผลสรุปเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในวันอังคารนี้ (30 ส.ค.65) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend