HEALTH

กรมการแพทย์ เผยมิติใหม่กับบริการทางการแพทย์ทันสมัยในรพ.รัฐ

วันนี้ (24 ม.ค. 66) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ล่าสุดจัดงาน “Modern NIT” พร้อมกับเผยข้อมูลมิติใหม่ การบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโรงพยาบาลรัฐ โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยโรคสมอง ไขสันหลังและระบบประสาท เพื่อให้เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น ในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป

นายแพทย์ธงชัย เปิดเผยว่า “สถาบันประสาทวิทยา มีประวัติความเป็นมายาวนาน และเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวกรมการแพทย์ ที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาทได้อย่างดีเยี่ยม มีคุณภาพยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการมากมาย ซึ่งสถาบันประสาทวิทยา ได้พัฒนาทั้งเรื่องคุณภาพการรักษา และการบริการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา”

“โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและบริการ เช่น SMART OPD, Telemedicine การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศ การผ่าตัดโรคลมชักและโรคสมองอื่นๆ ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด การผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองในผู้ป่วยพาร์กินสัน โรคระบบประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ และโรคลมชัก การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการเข้าถึงการเบิกจ่าย ค่าบริการการรักษาพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือด การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สำหรับการรักษาโรคสมอง ไขสันหลัง และโรคระบบประสาท ที่ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันประสาทวิทยา มีความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี และยังคงพัฒนาก้าวหน้า อย่างไม่หยุดยั้งต่อไปอีกในอนาคต”

ด้าน นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า “สถาบันประสาทวิทยา เป็นโรงพยาบาลโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาทของรัฐ เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาทเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านวิชาการและการบริการ และอีกพันธกิจหนึ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สถาบันประสาทวิทยา จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยี การบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามไปด้วย โดยจุดประสงค์สูงสุดคือ การเห็นผู้ป่วยโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาทได้รับการดูแลที่ทันสมัย ได้รับความสะดวกสบาย มีสุขภาพดี และมีความสุข โดยการจัดงาน “Modern NIT มิติใหม่การบริการทางการแพทย์ โดยการนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆอันทันสมัย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา สถาบันประสาทวิทยาเพื่อเป็น “สถาบันการแพทย์แห่งชาติระดับคุณภาพสากล ทันสมัย เชี่ยวชาญขั้นสูงด้านโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาท เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น ในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป”

Related Posts

Send this to a friend