HEALTH

‘หมอยง’ เผย ไข้ปวดข้อยุงลาย ไวรัสซิกา ไข้เลือดออก กำลังระบาดใน กทม.

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงสถานการณ์ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคที่นำโดยยุง ว่า กำลังระบาดมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ

ศ.นพ.ยง ระบุว่า เมื่อกว่า 10 ปีก่อน โรคนี้จะนำโดยยุงลายสวน (Aedes albopictus) ระบาดมากในสวนยางพาราและทางปักษ์ใต้ แต่ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของไวรัส ปรับตัวให้เหมาะสม เข้ากับยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นยุงชนิดเดียวกันที่นำโรคไข้เลือดออก ไข้ไวรัสซิกา ทำให้การระบาดเริ่มเข้าสู่ในเมือง รวมทั้งกรุงเทพฯ

การระบาดเกิดขึ้นมากในปี 2561 ถึง 2562 หลังจากการระบาดของ โควิด-19 โรคอยู่เหมือนลดลง แต่ก็ยังพบได้ตลอด จนมาถึงเดือนที่แล้วและเดือนนี้ พบผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้ไวรัส zika และไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้แต่ในกรุงเทพฯ ไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จะมีอาการไข้และปวดข้อ มีผื่นตาแดง บางครั้งรักษาอาการก็แยกกันยากกับไวรัสซิก้า และไข้เลือดออก โดยการระบาดมักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน

ในกรุงเทพฯ ขณะนี้ก็พบโรคทั้ง 3 นี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การป้องกันที่ดีที่สุด คือ ไม่ให้ยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเฉพาะในบ้าน แหล่งน้ำในแจกัน กระถาง หรือที่มีน้ำขังอยู่ ควรเททิ้ง หรือเปลี่ยนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง แม้ไข้ปวดข้อยุงลายไม่ทำให้ถึงกับเสียชีวิต แต่อาการปวดข้อในบางรายค่อนข้างรุนแรง และอาจอยู่นานเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน ซึ่งที่ศูนย์ทำการศึกษาวิจัยโรคทั้ง 3 มาโดยตลอด พบว่าขณะนี้ ในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มของโรคทั้ง 3 สูงขึ้นอย่างมาก

Related Posts

Send this to a friend