ECONOMY

กองทรัสต์ SPRIME ประกาศจ่ายปันผล Q3/2565 อัตรา 0.1600 บาท ดัน Yield สูง 9.4% หนุนเงินปันผลสะสม 9 เดือนโตกว่า 9%

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) มีมติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1600 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (Yield) จาก Market Price สูงถึง 9.4% และส่งผลให้เงินปันผลสะสม 9 เดือนในปี 2565 เติบโตกว่า 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ไตรมาส 3 ปี 2565 กองทรัสต์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 130.54 ล้านบาท และกำไรจากการลงทุนสุทธิ 65.84 ล้านบาท ยังคงมั่นใจในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ในทำเลศักยภาพและประสิทธิภาพของอาคาร

นายอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ กล่าวว่า “ในไตรมาส 3/2565 เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของอาคารสำนักงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ประกอบกับอาคารซันทาวเวอร์ มุ่งเน้นการบริหารจัดการอาคารสำนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ภาพรวมยังคงรักษาระดับกำไรไว้ได้ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาคารให้ดียิ่งขึ้นอยู่บ้าง ส่งผลให้ในไตรมาส 3/2565 กองทรัสต์มีรายได้รวม 130.54 ล้านบาท และกำไรจากการลงทุนสุทธิ 65.84 ล้านบาท โดยอัตราการเช่าเฉลี่ย(Occupancy Rate) 82.71% และอัตราค่าเช่าเฉลี่ย (ARR) 595 บาท/ตารางเมตร/เดือน

เมื่อสิ้นไตรมาส 3/2565 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 13.03 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่สำนักงาน มีมูลค่า 5,688 ล้านบาท และโครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก มีมูลค่า 223 ล้านบาท จากระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือ 26.38 ปี

จากภาพรวมผลประกอบการในไตรมาส 3/2565 ตลอดจนสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และความต้องการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานหลังโควิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือเงินปันผล (Dividend) จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 และกำไรสะสม ที่อัตรา 0.1600 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (Yield) จาก Market Price สูงถึง 9.4% โดยมีกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 (Book Closing Date) และเตรียมจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 สรุปภาพรวมผลการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 9 เดือนของปี 2565 เท่ากับ 0.4583 บาท เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้กองทรัสต์ยังคงมั่นใจภาพรวมการลงทุนของกองทรัสต์ดีขึ้น จากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความต้องการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่มีทิศทางที่ดี ประกอบกับจุดเด่นของอาคารสำนักงานซันทาวเวอร์ส ที่ตั้งอยู่ในทำเลห้าแยกลาดพร้าว ศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนเหนือของกรุงเทพฯ ใกล้กับจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน และจุดขึ้นลงทางด่วน รวมถึงการปรับปรุงอาคารและงานระบบให้มีความทันสมัย ทั้งในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย ด้วยคอนเซป Enriching Community มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน และความคุ้มค่าด้วยอัตราค่าเช่าที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับอาคารประเภทเดียวกันใน CBD

Related Posts

Send this to a friend