CRIME

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ร่วม ปภ.ลงพื้นที่ตรวจสอบ ‘เมาเท่นบี’

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ร่วม ปภ.ลงตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุภายในสถานบันเทิง ชี้ ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ได้ ต้องนำหลักฐานไปประกอบกับทางตำรวจ

วันนี้ (6 ส.ค. 65) เวลา 10:15 น. สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงMountain B ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อตรวจสอบอาคาร และระบบไฟฟ้าภายในสถานบันเทิงหาสาเหตุของเพลิงไหม้

นาย วสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) กล่าวว่า ถึงวันนี้แม้จะมีการตรวจสอบทั้งภายนอกภายในของอาคาร และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ได้ เพราะต้องประกอบรวมกับส่วนของหลักฐานส่วนอื่น และพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หลักสำคัญที่จะต้องประเมินในวันนี้ประกอบไปด้วยส่วนของทางหนีไฟ ประตูทางเข้าออก และพื้นที่ของอาคารที่สัมพันธ์กับจำนวนผู้ที่เข้าใช้บริการหรือไม่เพราะตามกฎกระทรวงมหาดไทยมีการกำหนดประเภท และความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าพื้นที่ขนาดเท่าใดจะสามารถรองรับคนได้เท่าใด

อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบ และสอบถามจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมคือระบบป้องกันไฟของร้านว่ามีการติดตั้ง และใช้งานด้วยระบบใด รวมถึงเรื่องของถังดับเพลิงที่บอกว่ามีอยู่ภายในอาคาร ซึ่งในลักษณะดังกล่าวไม่เรียกว่าระบบป้องกันไฟ

ส่วนกรณีการติดตั้งสายไฟ และเดินสายไฟเข้ามาใช้ภายในอาคารที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเดินสายที่ผิดลักษณะ และเสี่ยงอันตรายหรือไม่ ซึ่งก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุทั้งหมดได้ เพราะประเภทของสายไฟ และฉนวนของสายไฟมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีการเข้าไปตรวจสอบอาคาร โดยได้มีการพูดคุยกับหน่วยป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เพื่อวางแผน และแบ่งหน้าที่กันก่อนเข้าพื้นที่โดยตรงเพื่อความความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เรื่อง: กิตติธัช วิทยาเดชขจร
ภาพ: พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์

Related Posts

Send this to a friend