CRIME

ป่อเต็กตึ๊ง พร้อมอนุเคราะห์เคลื่อนศพเพลิงไหม้ผับชลบุรี ถึงฌาปนสถานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันนี้ (6 ส.ค. 65) เวลา 10:30 น. นายกิจติศักดิ์ สุวรรณบูรณ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยภายหลังจากได้รับการติดต่อประสานงานจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน ตลอดจนญาติผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งแล้วนั้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะดำเนินการขนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง Mountain B อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลับไปปฏิบัติศาสนกิจตามภูมิลำเนาตามความประสงค์ของญาติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

นายกิจติศักดิ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกับสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยล่าสุดมีญาติผู้เสียชีวิตติดต่อมาแล้ว 5 ราย ผ่านมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจำนวน 3 ราย ได้แก่

  1. จ่าเอกสมรัฐ หินเธาว์ ตั้งศพที่ฌาปนสถานกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  2. จ่าเอกวรากุล จำรัส ตั้งศพที่วัดภูเพียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  3. นายณฐกร มีชำนาญ ตั้งศพที่วัดหนองปลาไหล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

และผ่านมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน 2 ราย ได้แก่

  1. นายสุรกานต์ เรืองฤทธิ์
  2. นางสาวณัฐธิดา บวงธิมา

ทั้งนี้ ก่อนจะเคลื่อนศพได้ในเวลา 12:00 น. เป็นต้นไปนั้น สถาบันนิติเวชวิทยาจะให้ญาติผู้เสียชีวิตแต่ละรายทีดำเนินการยื่นเรื่องขอรับศพแล้ว เข้ายืนยันตัวตนก่อนตามกระบวนการ แล้วจึงจะรับศพไปปฏิบัติศาสนกิจต่อไป

Related Posts

Send this to a friend