CHINA

กต. ชี้ ไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียว หวังทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฏหมายระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียว ไม่ประสงค์จะเห็นการดำเนินการใดๆ ที่จะเพิ่มความตึงเครียด บั่นทอนสันติภาพ-เสถียรภาพในภูมิภาค

วันนี้ (3 ส.ค. 65) นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ช่องแคบไต้หวัน ว่า
ไทยติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงกังวลอย่างยิ่ง ไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียว และไทยไม่ประสงค์ที่จะเห็นการดำเนินการใด ๆ ที่จะเพิ่มความตึงเครียดและบั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยหวังให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะใช้ความอดทนอดกลั้นและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการว่าด้วยการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี

Related Posts

Send this to a friend