CHINA

จีนเผยการค้นพบ ‘ตำหนักบวงสรวง’ แห่งสุสานจักพรรดิราชวงศ์เหลียว

เสิ่นหยาง – เมื่อไม่นานนี้ นครเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิงของจีนได้จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “โลกนี้รวมเป็นหนึ่ง : พรมแดนจีนโบราณจากมุมมองของประวัติศาสตร์และโบราณคดี” โดยนักวิชาการจากสถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีประจำมณฑลเหลียวหนิง เปิดเผยว่าช่วงห้าปีที่ผ่านมา มณฑลเหลียวหนิงประสบความสำเร็จทางโบราณคดีครั้งยิ่งใหญ่ หลังค้นพบซากสถาปัตยกรรมชั้นสูงของสุสานจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหลียว

ไป๋เป่าอวี้ ผู้อำนวยการสถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลเหลียวหนิง กล่าวว่า ทีมงานค้นพบซากสิ่งก่อสร้างหลังหนึ่งที่ใช้เพื่อการประกอบพิธีกรรม และมีหลางเอวี้ยน (廊院) หรือเรือนระเบียงแนวยาวเป็นส่วนประกอบ ณ ซากสถาปัตยกรรมโบราณแห่งราชวงศ์เหลียวหมู่บ้านซินลี่ ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านซินลี่ ตำบลเป่ยเจิ้น เมืองจิ่นโจวของมณฑลเหลียวหนิง

นอกจากนี้ยังพบฐานอาคาร และท่อระบายน้ำที่ค่อยๆ ลาดชันขึ้นจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตลอดจนถิงเอวี้ยน (庭院) หรือลานกว้างภายในบ้านด้วย สำคัญที่สุดคือเป็นการค้นพบสถาปัตยกรรมชั้นสูงที่มีการปูหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมา

จากการเปรียบเทียบ นักโบราณคดีพบว่าพื้นที่ขุดค้นหมายเลข 1 ของซากสถาปัตยกรรมโบราณแห่งราชวงศ์เหลียวหมู่บ้านซินลี่ มีรูปแบบและรายละเอียดต่างๆ คล้ายคลึงกับสุสานจักรพรรดิราชวงศ์เหลียวที่เรียกว่าเหลียวชิ่งหลิงในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในของจีน และเมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับโบราณวัตถุชั้นสูงระดับราชวงศ์ที่ขุดค้นพบจากที่นี่ ก็สามารถระบุได้ว่าอาคารนี้เป็นตำหนักบูชาหน้าสุสานจักรพรรดิราชวงศ์เหลียว

นอกจากนี้ รูปแบบของกระเบื้องที่พบ ณ พื้นที่ขุดค้นหมายเลข 1 ก็เป็นแบบเดียวกันกับของสุสานจักรพรรดิราชวงศ์เหลียว ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงสามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าสุสานที่อยู่ใกล้กับแหล่งขุดค้นแห่งนี้เป็นของชนชั้นสูงระดับอ๋องหรือจักรพรรดิ

ไป๋กล่าวว่าเรือนระเบียงที่มีการปูหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบนั้นถูกใช้เป็นตำหนักบวงสรวงหน้าสุสานจักรพรรดิ โดยสุสานรูปแบบนี้ของราชวงศ์เหลียวได้รับการสืบทอดและพัฒนาในเวลาต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แสดงให้เห็นว่าอารยธรรมของราชวงศ์เหลียวนั้นมีส่วนสำคัญต่อการก่อตัวของอารยธรรมจีนที่มีลักษณะพหุนิยม

ทั้งนี้ ราชวงศ์เหลียว (ปี 907-1125) ก่อตั้งโดยชนเผ่าชี่ตัน มีสุสานจักรพรรดิที่สำคัญ 5 แห่ง โดยสุสานของเยลี่ว์อาเป่าจี ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหลียว ตั้งอยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งในตำบลหลินตง เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน โดยอยู่ห่างจากแหล่งขุดค้นโบราณคคีเมืองหลวงตอนบนแห่งราชวงศ์เหลียวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend