BANGKOK

‘ชัชชาติ’ ชวนทุกคนร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อนพร้อมกันทั่วโลก วันที่ 23 มี.ค. เวลา 20.30–21.30 น.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Earth Hour 2024 ว่าสภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว และอยู่ใกล้ตัวเรา สาเหตุสำคัญของการเกิดสภาวะโลกร้อนคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมาจาก 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ การใช้พลังงาน และเครื่องยนต์ที่ปล่อยออกมา จึงต้องร่วมกันรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการลดโลกร้อน

กิจกรรม Earth Hour คือการรวมพลังกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ลดใช้พลังงานทุกชนิดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองใหญ่กว่า 7,000 เมืองทั่วโลก ปิดไฟเชิงสัญลักษณ์พร้อมกันในวันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 20.30–21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละเมือง ทั้งนี้ ผลการจัดกิจกรรม Earth Hour เมื่อปี 2566 กรุงเทพมหานครสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 36 เมกะวัตต์ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5.2 ตัน

“กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนทุกคนช่วยกัน ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 20.30–21.30 น. โดยร่วมกันปิดไฟ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ถอดปลั๊กออก เพื่อให้เราตระหนักรู้และตื่นตัวถึงการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน” นายชัชชาติ กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2567 องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประกาศให้วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เป็นวันจัดกิจกรรม Earth Hour 2024 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมภาคีเครือข่าย รณรงค์การลดภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง จึงเชิญชวนทุกคนร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า และลดการใช้พลังงานทุกชนิดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลกกว่า 7,000 เมือง 190 ประเทศ

Related Posts

Send this to a friend