AROUND THAILAND

ผู้ว่าฯ นิรัตน์ ห่วงกลุ่มเปราะบาง แนะสวมหน้ากากอนามัยลดปริมาณฝุ่นที่ได้รับ หากต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และเด็ก ที่ต้องมีกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากกันฝุ่นเพื่อลดปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย ในช่วงเวลาที่มีค่าฝุ่นสูง

ทั้งนี้ นายนิรัตน์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์หมอกควันเชียงใหม่ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ชายแดนเพื่อนบ้าน จึงอาจทำให้ช่วงนี้เชียงใหม่มีค่าฝุ่นที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เปิดปฏิบัติการทั้งบนบก-บนอากาศ ทั้งการระดมกำลังดับไฟป่า และส่งอากาศยานสนับสนุนการเปิดช่องอากาศเพื่อระบายควันจากตัวเมือง

“การสวมแมสโดยเฉพาะเวลาที่มีค่าฝุ่นสูงก็จะสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ก็สามารถเตรียมรับแมสที่จะมีการแจกจ่าย โดย อบจ.เชียงใหม่ ได้ส่งมอบให้ อสม.ทุกตำบล นำไปแจกจ่ายในพื้นที่ทั่วเชียงใหม่แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพของพี่น้องชาวเชียงใหม่” ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend