Home Posts tagged แอปพลิเคชัน
Health

สาธารณสุข เผย ! ยอดจองนัดรับบริการคลินิกกัญชาพุ่ง เพิ่มการเข้าถึงบริการ สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้ประชาชนจองคิวเข้ารับการรักษากับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยผ่านแอปพลิเคชัน “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” “Dr.Ganja in TTM”ทาง สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ เป็นการใช้เทคโนโลยีผสมผสานรบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน