Home Posts tagged นิคมอุตสาหกรรมจะนะ
DEEPSOUTH

เผยกรณีการยื่นหนังสือถึงแม่ทัพภาค 4 ให้คลี่คลายสถานการณ์ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ หวั่นเกิดเหตุรุนแรง

วันนี้ (10 ก.ค. 63) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยะลา ว่า กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น สภาประชาสังคมชายแดนใต้ เครือข่ายประชาชน จชต.ปกป้องสิทธิชมุชนและสิ่งแวดล้อม และสำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา จะเข้าพบ พลโทพรศักดิ์
DEEPSOUTH

จุดยืนของ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา ต่อกรณี นิคมอุตสาหกรรมจะนะ

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรระดับจังหวัดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีกลางให้องค์กรชุมชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแผนงาน เชื่อมโยงประเด็นงานและบูรณาการทำงานกันในระดับจังหวัด เพื่อให้ชุมชนได้เกิดกระบวนการในการจัดการตนเองตามความต้องการของชุมชน และมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการทำงานพัฒนากับองค์กรอื่นๆ โดยมีกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน คือ
FEATURE

เปิดเส้นทางการ ‘ทวงคืนผืนดินบ้านเกิด’ #Saveจะนะ ‘นิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ โครงการที่ไร้ความเป็นธรรมของ ศอ.บต.

นิคมอุตสาหกรรมฯ จะนะ แผนเมืองก้าวหน้าในอนาคต ใต้ปีก ศอ.บต. สู่ชนวนความขัดแย้งในพื้นที่อำเภอจะนะ ‘จะนะ’ หนึ่งใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ท่ามกลางสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้ อ.จะนะ กลายเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำและเป็นแหล่งทำกินของชาวบ้านในชุมชน ย้อนกลับไปวันที่