Home Posts tagged ข่าวสุขภาพ
Health

เตือนเลือกอาหารเจให้ดี หลังพบผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ มี DNA สัตว์ปนเปื้อน ผักดองมีวัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาห […]