SOCIAL RESPONSIBILITY

กองบิน 41 และ คิงเพาเวอร์ มอบผ้าห่มและกระเป๋ายังชีพแก่ชาวดอยสะเก็ด

หน่วยมิตรประชา กองบิน 41 ร่วมกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ รช่วยเหลือเยียวยาภัยหนาว ด้วยการมอบผ้าห่มกองทัพอากาศและกระเป๋ายังชีพ คิง เพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์ พลังคนไทย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านโป่งกุ่ม ม.๔ และ ม.๖ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

บริเวณพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างเชียงใหม่และเชียงราย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นเป็นประจำทุกปี

นอกจากการมอบผ้าห่ม และกระเป่ายังชีพแล้ว หน่วยมิตรประชายังได้จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีจากวงโยธวาทิตเพื่อสร้างความบันเทิง บริการตัดผม บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend