SOCIAL RESPONSIBILITY

มอบหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายกลุ่มเปราะบางในเขตหนองแขม บางบอน บางขุนเทียน และคลองเตย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบ “หน้ากากอนามัยซีพี” จำนวนกว่า 70,000 ชิ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มเปราะบางและกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อใช้ป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19

นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์และซีพีเอฟ มีความห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดและสร้างผลกระทบกับประชาชนอยู่ในขณะนี้ จึงมีดำริให้นำ “หน้ากากอนามัยซีพี” แจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหลายกลุ่มในพื้นที่สีแดง

ล่าสุด เครือฯได้มอบหน้ากากอนามัยซีพีผ่าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบางในเขตหนองแขม บางบอน บางขุนเทียน เครือข่ายกลุ่มอาสาดุสิต และเครือข่ายคุณถั่วแระ รวมถึงมอบผ่าน นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย สำหรับแจกจ่ายให้ชาวชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 และล็อค 4-5-6 เป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการร่วมป้องกันโรคระบาดโควิด-19 สอดคล้องตามปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท

อนึ่ง การมอบหน้ากากอนามัยครั้งนี้เป็นการมอบอย่างต่อเนื่อง หลังจากการนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง ผ่านทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.จำนวน 30,000 ชิ้นเมื่อวันก่อน

Related Posts

Send this to a friend