SOCIAL RESPONSIBILITY

กลุ่มเซ็นทรัลร่วมสนับสนุนถุงยังชีพร่วมโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง”

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล  พร้อมด้วย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล และอรินทร์ จันทมาศรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ร่วมมอบถุงยังชีพเข้าโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( กสศ. )  เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ  24 โรงเรียน จาก 9 จังหวัด โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กสศ. และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ. เป็นผู้รับมอบ

พิชัย จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล  เปิดเผยว่า การพยายามลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นสิ่งที่องค์กรยึดถือและทำเสมอ โดยที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัล มีโครงการที่ทำร่วมกับ กสศ. อยู่แล้ว อาทิ การที่ JD เซ็นทรัล ได้นำผลิตภัณฑ์ที่เด็กนักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษทำขึ้น ไปขายผ่านระบบออนไลน์ และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ เพราะหลังจากนี้ ทางกลุ่มเซ็นทรัลตั้งใจว่าจะดำเนินโครงการดีๆ ร่วมกับ กสศ. ต่อไปอีก

“เราดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส เพราะตรงกับสิ่งที่ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้ความสำคัญอยู่แล้ว นั่นคือการพยายามลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา โดยก่อนนี้ก็มีหลายโครงการที่เราทำร่วมกับ กสศ. มาก่อน ส่วนหลังจากนี้เราแน่ใจว่าจะมีโครงการดีๆ ร่วมกันตามมาอีก”

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ กสศ. อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเติมเต็มมื้ออาหารให้น้องอิ่มครั้งนี้  กลุ่มเซ็นทรัล ได้จัดทำถุงยังชีพ ซึ่งภายในประกอบด้วย ข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปประกอบอาหารครบตามหลักโภชนาการ สามารถดำรงชีพได้ในช่วงเวลาการปิดเทอมที่ยาวนาน โดยจะมีผู้บริหารลงพื้นที่ส่งมอบให้ถึงมือเด็กนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ ใน 24 โรงเรียน จาก 9 จังหวัด รวม 1,700 คน  

โดย 24 โรงเรียน ประกอบด้วย   จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียน สะแกราชวิทยาคม จำนวน  72 คน  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 47  คน  จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสำโรง (หลวงอุดมรักษ์) จำนวน 32  คน  จังหวัดอุบลราชธานี  โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) จำนวน 65 คน  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน จำนวน 104 คน   จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนบ้านหนองนาคา จำนวน  94 คน  โรงเรียนบ้านหนองแสง จำนวน 57 คน  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด จำนวน 32  คน จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านโป่งน้อยจำนวน 74  คน  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ จำนวน 33  คน  โรงเรียนบ้านแม่สา จำนวน31 คน  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์  จำนวน 43 คน  โรงเรียนวัดสันคะยอม จำนวน 4  คน โรงเรียนทาเหนือวิทยาจำนวน  32  คน จังหวัดเพชรบูรณ์  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ จำนวน 64  คน โรงเรียนบ้านปากดุก  จำนวน 32  คน จ. ตรัง โรงเรียน บ้านควนสวรรค์ จำนวน 26 คน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก จำนวน 79   คน  จังหวัดตาก  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จำนวน  92 โรงเรียน  บ้านห้วยปลาหลด จำนวน 140    โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 418 จำนวน   22  คน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 113  จำนวน  23 คน  จังหวัดสระบุรี โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จำนวน  11 คน  โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) จำนวน 5  คน                                 

ถุงยังชีพจัดขึ้นเพื่อนำไปประกอบอาหารครบตามหลักโภชนาการ

ด้าน ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  กล่าวว่า กสศ.ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสมทบความช่วยเหลือเติมเต็มมื้ออาหารให้กับเด็กๆ โดยเงินบริจาคจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนที่สมทบเพิ่มเติม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือเด็กๆได้ทันสถานการณ์ทันที โดยความเร่งด่วนลำดับแรกจะสมทบให้นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการจำนวนกว่า 11,000 คนทั่วประเทศซึ่งได้ทยอยจัดสรรแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม  ถัดมาสมทบเรียงลำดับชั้นอนุบาลจนถึงม.3 โดยจัดสรรเพิ่มเติมอีกคนละ 300 บาท (จากที่กสศ.อุดหนุน 600 บาท) 

ดร.ประสาร กล่าวว่า ภาพรวมยอดเงินบริจาคถึงวันที่ 3 มิถุนายน 63 ทุกช่องทางจำนวน 10,066,765.48  บาท สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ ( คนละ 300 บาท ) 33,557 คนคิดเป็นมื้ออาหาร ( มื้อละ 20 บาท ) 503,368 มื้อ  โดยเงินบริจาคจำนวนนี้สามารถสมทบช่วยเหลือได้ทันที 2 กลุ่ม คือ นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการ และนักเรียนยากจนพิเศษชั้นอนุบาล  กสศ.ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเติมเต็มมื้ออาหารให้เด็กๆ ให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านวิกฤตและมีโอกาสกลับมาเรียนอีกครั้งเมื่อเปิดเทอมใหม่มาถึงนี้

โครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง” ยังต้องการความช่วยเหลือจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสมทบทุนเพื่อเติมเต็มมื้ออาหารให้เด็กๆ ในระดับชั้น ป.1-ม.3  โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กสศ.มาตรา 6(6) เลขบัญชี 172-0-30021-6 สอบถามโทร. 0-2079-5475

บัญชีช่วยเหลือ กสศ.

Related Posts

Send this to a friend