SOCIAL RESPONSIBILITY

สิงห์อาสา เติมเสบียงน้ำดื่ม-อาหาร เข้า รพ.หลัก และรพ.สนามต่อเนื่อง

“สิงห์อาสา” โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ลงพื้นที่ต่อเนื่อง เติมเสบียงน้ำดื่ม รวมถึงอาหารสำเร็จรูป ส่งเข้าโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ป่วยสะสมใกล้ 200 ราย ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนัก โดยมีคุณวิทิต น้อยสุวรรณ  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด บริษัทในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดส่งมอบเสบียงอาหารและน้ำดื่มให้กับ 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสนาม มรภ.อยุธยา โรงพยาบาลสนาม มทร.สุวรรณภูมิ และโรงพยาบาลท่าเรือ

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา สิงห์อาสา ได้มอบน้ำดื่มและเสบียงอาหารให้ทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนน้ำดื่ม และอาหารสำเร็จรูปให้กับ 30 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามอีก 8 แห่ง ที่รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไว้รักษาจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 มีการแพร่ระบาดอย่างหนักนับจากเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้คณะบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนักในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อและตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลสนาม จ.ปทุมธานี 

โดยนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2562 เป็นต้นมา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีนโยบายช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์เหล่านี้มาโดยตลอดด้วยความห่วงใย อาทิ มอบเงินสนับสนุนด้านการทำงานแก่บุคลากรการแพทย์แก่โรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหมด 26 แห่ง อีกทั้งยังสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้บุคคลากรการแพทย์ในการรับมือกับผู้ป่วยโควิดทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามมาย่างต่อเนื่อง รวมถึงประกาศนโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ รวมเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend