SOCIAL RESPONSIBILITY

ปตท.สผ.มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลให้ รพ.สงขลา

ปตท.สผ.มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล มูลค่า 3.5 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลสงขลา เพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อในปอด ช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด -19 

นายกวิน วัฒนะจรรยา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นตัวแทนผู้บริหารระดับสูงมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล มูลค่า 3,500,000 บาท ให้กับนายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา ตามนโยบายของ ปตท.สผ. ที่ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นสำหรับการตรวจวินิจฉัยอาการติดเชื้อในปอดของผู้ป่วยซึ่งจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที ในสถานการณ์ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมของบริษัทและพื้นที่ใกล้เคียงยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตลอดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ปตท.สผ. เป็นอีกหนึ่งพลังที่เคียงข้างคนไทยในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ทั้งการควบคุมการแพร่ระบาด การลดความเสี่ยงและการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยได้สนับสนุนงบประมาณ และนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมกว่าร้อยล้านบาท ให้กับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น มอบรถเข็นและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ กล่องทำหัตถการแรงดันลบ การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโควิด-19  รถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ ชุดอุปกรณ์ระบบตรวจวัดอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 และควบคุมห่วงโซ่ความเย็นเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูง หุ่นยนต์ CARA นำส่งเวชภัณฑ์และอาหาร และหุ่นยนต์ Xterlizer ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสงยูวี  ตลอดจนกล่องความห่วงใย(Home Isolation Kit) และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตรวจและรักษาผู้ป่วยโควิด-19

Related Posts

Send this to a friend