POLITICS

‘คนละครึ่งเฟส 4’ ยังไม่มีการขอข้อมูล เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกขอข้อมูล

วันนี้ (22 ต.ค. 64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีโครงการคนละครึ่งส่ง SMS ให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับเฟส 4 นั้น ยืนยันจากการตรวจสอบทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมด้วยธนาคารกรุงไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวว่า เป็นการกระทำของมิจฉาชีพที่แอบอ้างที่โครงการคนละครึ่ง ส่ง SMS หลอกขอข้อมูลส่วนตัวของประชาชน ให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อนำไปทุจริตโอนเงินออกจากบัญชีลูกค้า 

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลบัตรเดบิตของประชาชนโดยการส่ง SMS แต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญทางการเงินแก่บุคคลอื่นหรือลงในสื่อออนไลน์ต่างๆ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีล่าสุด รัฐบาลยังเพิ่มวงเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเพิ่มอีกคนละ 1,500 บาท ในเดือน พ.ย. นี้ รวมวงเงินที่ได้รับในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ทั้งหมดเป็น 4,500 บาท ซึ่งประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในขณะที่โครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีสิทธิเหลือ จำนวน 193,628 สิทธิ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค.) 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตระหนักดีถึงโครงการคนละครึ่ง ที่ภาครัฐได้ดำเนินการมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และประชาชนสามารถนำเงินที่รัฐบาลเติมให้ผ่านโครงการนำมาจับจ่ายใช้สอย โดยในส่วนของคนละครึ่งเฟส 4 นั้น อยู่ในแผนกระตุ้นไตรมาสที่ 4 ของกระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะต้องหารือในเรื่องดังกล่าวต่อไป

Related Posts

Send this to a friend