SOCIAL RESPONSIBILITY

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Journey to Zero Waste”

จับมือชุมชนวัดจากแดง และเทศบาลทรงคนอง เก็บขยะอ่อนรีไซเคิ้ลสร้างเก้าอี้-โต๊ะนักเรียนขาดแคลน

PepsiCo ผู้นำด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่ม“เป๊ปซี่”และมันฝรั่งทอดกรอบ“เลย์” เปิดตัวโครงการ Journey to Zero Waste ในประเทศไทย จับมือวัดจากแดง และชุมชนเทศบาลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เก็บกลับขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนหลายชั้น หรือ MLP (Multilayer plastic) นำไป Upcycling ลดปัญหาขยะพลาสติก สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มมูลค่าขยะ สร้างเป็นเก้าอี้-โต๊ะนักเรียน ส่งมอบสถานศึกษาที่ขาดแคลน

นายสุดิปโต โมซุมดา กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและเวียดนาม บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (“เป๊ปซี่โค ประเทศไทย”) กล่าวว่า “ได้ตระหนักดีถึงปัญหาขยะพลาสติก MLP ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ ที่มีปริมาณเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน จากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ เช่น ซองขนม ฉลากขวดน้ำ ถุงเติม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซองกาแฟ เปลือกลูกอม เป็นต้น เป๊ปซี่โค ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ ที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก MLP จึงเร่งขับเคลื่อนพร้อมวางเป้าหมาย การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ MLP ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำบรรจุภัณฑ์ MLP เข้าสู่กระบวนการเพิ่มมูลค่า และสร้างประโยชน์โดยการ Upcycling แปรรูปเป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน เพื่ือส่งมอบสถานศึกษาในชุมชนต่างๆ ที่มีความต้องการต่อไป

สำหรับโครงการ “Journey to Zero Waste” เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่การเก็บกลับ การคัดแยกขยะ และนำมา Upcycling ซึ่งทางวัดจากแดงได้เป็นแบบอย่างในการนำขยะต่างๆ มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า อาทิ ขวดน้ำดื่ม PET เป็น จีวรพระ ถุงพลาสติก MLP และกล่องเครื่องดื่ม UHT เป็นแผ่นยิปซั่ม และอื่นๆ พร้อมนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่ที่สร้างประโยชน์ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

“ชุนชนวัดจากแดง และเทศบาลทรงคนอง ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการเริ่ม โครงการ “Journey to Zero Waste” ซึ่งเป๊ปซี่โค ประเทศไทย จะทำงานร่วมกับชุมชน ในการเก็บกลับขยะพลาสติก MLP แล้วนำมา Upcycling แปลงขยะให้มีมูลค่า แล้วต่อกลับมามาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งนี้เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้นำพนักงานกว่า 200 คน เดินทางไปศึกษาดูสถานการณ์การบริหารจัดการขยะ พร้อมทั้งเรียนรู้ร่วมกับผู้แทนชุมชนทรงคนอง กับวัดจากแดง ซึ่งเป็นโมเดลการทำงานที่ประสบความสำเร็จ สามารถสอนวิธีการคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธีให้กับพนักงาน”

“ขยะ” ไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาใหญ่ ที่กลายเป็นขยะกองโตที่จะอยู่บนโลกไปอีกนานแสนนาน ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงควรเร่งร่วมมือ เพื่อหยุดปัญหาดังกล่าว ด้วยการร่วมมือคัดแยกบรรจุภัณฑ์ MLP หลังใช้ และสามารถส่งกลับมาที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด หรือวัดจากแดง หรือนำไปส่งที่ถังขยะสำหรับขยะ MLP ซึ่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการ Upcycling แปรรูปเป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่ต้องการต่อไป เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือในโครงการ “Pack Back เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยังยืน” ซึ่งเป็นความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต เอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรอิสระกว่า 70 องค์กร เพื่อขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตสู่การขยายเครือข่ายร่วมรับผิดชอบ ต่อการบริหารจัดการขยะ จากบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”

Related Posts

Send this to a friend