PUBLIC HEALTH

กรมวิทย์ฯ เผย พบสายพันธุ์เบตาเพิ่ม 89 ราย อยู่ใน กทม. 1 ราย สายพันธุ์เดลตา 1,120 รายแล้ว

วันนี้ (28 มิ.ย. 64) นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์โควิด-19 ดังนี้

– สายพันธุ์เดลตาจากเดิม 661 ราย พบเพิ่มอีก 459 ราย ในเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12 และมากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร รวมเป็น 1,120 ราย

– สายพันธุ์เบตา จากเดิม 38 ราย พบเพิ่มอีก 89 ราย โดยพบในเขตสุขภาพที่ 11 (สุราษฎร์ธานี 1 ราย) และเขตสุขภาพที่ 12 (พัทลุง 1 ราย ยะลา 2 ราย นราธิวาส 84 ราย) และเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร1 ราย ซึ่งทั้ง 89 ราย ได้รับการรักษาและติดตามผู้สัมผัส เพื่อควบคุมโรคแล้ว รวมพบสายพันธุ์เบตาแล้ว127 ราย

สำหรับผู้ป่วยที่กรุงเทพมหานคร 1 ราย เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อในชุมชนจากกรุงเทพ แต่ติดเชื้อจากลูกที่เดินทางจากจังหวัดนราธิวาสมาเยี่ยมพ่อแม่ โดยที่ลูกไม่มีอาการป่วย พอลูกเดินทางกลับรู้สึกไม่สบายจึงไปตรวจ พบติดเชื้อสายพันธุ์เบตา ต่อมาได้ตรวจผู้เป็นพ่อในกรุงเทพพบว่าติดเชื้อสายพันธุ์เบตา ขณะนี้ทั้งลูกและพ่ออยู่ในการดูแลเรียบร้อยแล้ว ส่วนญาติอีก 2 คน ที่ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างการตรวจสายพันธุ์ ส่วนเพื่อนร่วมงานตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 

ดังนั้น ยอดการเฝ้าระวังสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 พบสายพันธุ์อัลฟา(อังกฤษ) จำนวน 7,859 ราย (86.31%) สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) จำนวน 1,120 ราย (12.30%) และสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) จำนวน 127 ราย (1.39%) หากดูเฉพาะสัปดาห์สุดท้าย พบว่า สายพันธุ์เดลตามีในกรุงเทพในสัดส่วน 32.3% และภูมิภาค 7.3% ของสายพันธุ์ทั้งหมด

Related Posts

Send this to a friend