POLITICS

‘ราเมศ’ สวน ‘เรืองไกร’ ประธานรัฐสภา ใช้รถประจำตำแหน่ง ชอบด้วยกฎหมาย

นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา ได้กล่าวถึงกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ได้ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบการใช้รถประจำตำแหน่งของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่าหลักการในเรื่องนี้ มีความชัดเจน ทั้งตามรัฐธรรมนูญ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยุติว่าการใช้รถประจำตำแหน่งของประธานรัฐสภาถูกต้องทุกประการ การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนและหน่วยงานราชการ เป็นการปฏิบัติราชการในตำแหน่งหน้าที่ประธานรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ ที่ให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของรัฐสภาอยู่แล้ว และการลงไปพบปะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ก็เป็นภารกิจที่สำคัญ 

และข้อเท็จจริงขณะนี้ก็ทราบดีว่าประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

การนำหน้ากากไปมอบให้หน่วยงานราชการและประชาชน ก็เป็นหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้มีการรบกวนงบประมาณแผ่นดินเลยแม้แต่น้อย มีคนที่ร่วมกันบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมที่ประธานรัฐสภาเป็นประธานมูลนิธิ  แม้แต่ค่าน้ำมันรถประจำตำแหน่งก็ไม่เคยเบิก การลงพื้นที่ไปพบปะ ช่วยเหลือรับเรื่องราวร้องทุกข์ คือหน้าที่สำคัญที่นายชวนตระหนัก นี่คือแบบอย่างของนักการเมืองที่ดี กฎหมายกำหนดหน้าที่ก็แค่ตัวบทมาตรา แต่การสำนึกในหน้าที่และปฏิบัติต่อประชาชนให้ได้อย่างแท้จริงสำคัญที่สุด การใช้รถประจำตำแหน่งของประธานรัฐสภาจึงเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 ข้อ 13 ทุกประการ 

หาก ป.ป.ช.รับเรื่องแล้วสอบสวนก็พร้อมชี้แจง และจะขอตรวจดูคำร้องด้วยว่าข้อเท็จจริงอย่างไร และอยากให้นายเรืองไกรกลับไปดูความหมายรถส่วนกลางกับรถประจำตำแหน่งให้แตกฉานกว่านี้ก่อนยื่นคำร้อง

นายราเมศ กล่าวตอนท้ายว่า นายเรืองไกร อย่าพยายามทำแบบนี้ ควรใช้เวลาไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ การช่วยเหลือประชาชนด้วยความสุจริตในหน้าที่ของนายชวน  หลีกภัย ในฐานะประธานรัฐสภาประชาชนรับรู้ตลอดมา นายเรืองไกรเป็นนักร้องดีแล้วและนักร้องที่ดี การร้องให้ถูกคีย์ก็สำคัญ ไม่เช่นนั้นจะเพี้ยนไปหมด

Related Posts

Send this to a friend