PUBLIC HEALTH

ศบค. ยกเลิก RT-PCR ครั้งที่ 2 ลดวงเงินประกันโควิดชาวต่างชาติ มีผล 1 มี.ค. นี้

ศบค. ยกเลิก RT-PCR ครั้งที่ 2 ลดวงเงินประกันโควิดชาวต่างชาติ มีผล 1 มี.ค. นี้

วันนี้ (23 ก.พ. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบลดวงเงินประกันสุขภาพจากเดิม 50,000 เหรียญ ลดลงเหลือไม่น้อยกว่า 20,000 เหรียญ หรือ ไม่เกิน 700,000 บาทต่อราย ซึ่งครอบคลุมเพียงพอต่อการรักษาโควิด-19 ประมาณ 300,000 บาทต่อราย หลังพบอัตราการติดเชื้อของผู้เดินทางที่มาจากต่างประเทศ ประมาณ 1 คนต่อ 1,000 คน

นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สปสช. ได้รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ แยกตามประเภทผู้ป่วยสีเขียว สีเหลือง และสีแดง พบตัวเลขค่าใช้จ่ายว่า แม้จะเป็นผู้ป่วยสีแดง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท ที่ประชุมเห็นว่า หากเป็นวงเงิน 30,000 เหรียญฯ จะเพิ่มภาระให้คนที่มาทำธุรกิจหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงลดลงมาเหลือไม่น้อยกว่า 20,000 เหรียญฯ โดยยังคงครอบคลุมการรักษา

นายอนุทินยังกล่าวอีกว่า ที่ประชุมศบค.เห็นชอบให้ยกเลิกการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR วันที่ 5 และให้ตรวจแบบ ATK ก่อนให้รายงานกลับมา ซึ่งการตรวจแบบ ATK มีความแม่นยำในระดับหนึ่งและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอยู่แล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.65

Related Posts

Send this to a friend